Današnje stanje u župi

Župna crkva smještena je na maloj uzvisini uz staru cestu, kojom se odvijao promet iz nizine rijeke Krapine dolinom potoka Horvacke prema Desiniću. Crkva je jednobrodna građevina s nižim svetištem (duljina je 23 m, širina je 10 m) i zvonikom (visina je 22 m) nad glavnim ulazom na istočnoj strani. Sakristija je s južne strane svetišta. U svetištu je drveni oltar, skladna tvorba tzv. historizma, obilježja druge polovice 19. stoljeća pa na njemu ima tragova baroknih i klasicističkih oblika.

GLAVNI OLTAR ŽALOSNE MAJKE BOŽJE

Središnji dio oltara zauzima velika slika Majke Božje Žalosne (pieta). Slika je solidno djelo akademskog slikara Josepha von Kefzlera (Beč, 1876.g.), koja je koncem 2016. godine obnovljena. U svetištu su još propovjedaonica s 4 slike evanđelista, krstionica na stupu, ambon i menza (dvojica učenika na putu u Emaus). Zidne plohe unutrašnjosti crkve ukrašene su slikarijama Ivana Sirnika, izvedenima 1944. godine. Iznad oltara naslikana je Posljednja Večera, a na svodu svetišta Presveto Trojstvo, te četiri evanđelista u medaljonima. Na svodovima crkvene lađe (sjeverno): Navještenje, Rođenje Isusovo, Sveta Obitelj; (južno) Uskrsnuće Lazarovo, Isus na Maslinskoj gori, Uskrsnuće. Na ogradnom zidu pjevališta su: kralj David s harfom i sv. Cecilija za orguljama. U crkvi ima više pokretnih slika: sv. Nikola biskup (darovao Andrija Tuđman), sv. Nikola Tavelić, sv. Cecilija i sv. Terezija od Maloga Isusa. Na pjevalištu su devastirane Höfererove orgulje i nove elektronske dvomanualne orgulje s pedalom. U crkvi se još čuva drveni križ s raspetim Isusom, kip Majke Božje Kraljice mira i Križni put, koji je potpisao Luigi Morgari.

UNUTRAŠNJOST CRKVE U V.TRGOVIŠĆU

U crkvi ima 6 vitraja: u svetištu simbol 2000.-te godine, sa sjeverne strane sv. Josip i Antun Padovanski, a s južne strane simboli Novoga i Staroga saveza, te Skidanje s križa iznad ulaznih vratiju, koji je osvijetljen noću. U crkvi su u oltarne niše postavljeni sv.Petar i sv.Pavao, a u crkvi su nabavljeni: kip sv. Antuna, klecalo, stolić za vjenčanje-krštenje i stolica za sjedenje. Sav je okoliš crkve primjereno uređen: novo parkiralište, pristupni put i hortikultura. Crkveni toranj je obnovljen 2005. godine: drvena oplata je u cijelosti zamjenjena novom, a dotrajali lim novim bakrenim, cijela je crkva pokrita novim crijepom, a sve vode odvedene od crkve, a 2007. godine s južne strane crkve napravljen je trg (400 m2) blaženoga Alojzija Stepinca, s umjetničkim kipom blaženika, rad akademskog kipara Ante Jurkića.

UNUTRAŠNJOST SV.JURJA

Kapela sv. Jurja u Klanječkom Jezeru je prekrita novim crijepom, a svetište novim bakrenim pokrovom. U crkvi su obnovljena sva tri barokna oltara. 1999. godine prionuli smo velikoj restauraciji spomenutih oltara uz veliko odricanje mjesnog stanovništva i hvalevrijednu pomoć ministra financija (gospodin Škegro). Mramorni ambon te menzu na kojoj se služi misa i sva tri mramorna podnožja oltara poklonio je Krešimir Hrastinski, domaći klesar. Zovemo je s ponosom našom „baroknom pisanicom“.

KAPELA MAJKE BOŽJE NA STRMCU

Na kapeli Majke Božje Snježne u Strmcu je stara oplata na zvoniku zamjenjena novom bakrenom, a cijela je crkva 2005. godine prekrivena novim crijepom. Crkva je iznutra svježe obojana, oltari zaštićeni, a crkva je dobila i tri nova vitraja: sv. Ivan Krstitelj, sv. Antun i bl. Alojzije Stepinac. Svi su prozori zamijenjeni novima, uređen toranj i pokraj crkve napravljeno grobno raspelo.

Župa se poslije 2. svjetskog rata demografski umanjuje. Manje se ljudi rađa, a mnogi odseljavaju u gradove (posebno Zagreb) i ostavljaju sela napuštenima. Poslije domovinskog rata župa dobiva općinsko sjedište i preuzima skrb za vlastiti razvoj. Danas, na obećavajućoj lokaciji samo mjesto Veliko Trgovišće daje slutiti novu, bolju perspektivu. Gradi se nekoliko novih zgrada u koje doseljavaju mlade obitelji, što budi nadu za oživljavanjem ovih prostora.

Odmah po dolasku u župu (1996. godine) angažirali smo dr Lelju Dobronić, našu poznatu povjesničarku i već 1997. godine smo predstavili knjižicu o župi Veliko Trgovišće. Ta nam knjiga i danas uvelike pomaže prepoznati posebnosti koje svaka župa ima i koje valja uvažavati. Taj zapis o ovoj župi je vrlo vrijedan doprinos za daljnje ozbiljno proučavanja ovog dijela zagrebačke nadbiskupije i lijepe domovine.